Hizmetler

Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğimiz 24 saat hizmet vermektedir. Hastanede hizmet veren anestezi ekibi, istendiğinde doğumlarda, epidural anestezi seçeneğini de sunmaktadır.

Bilgi

Çocuk Hastalıkları Polikliniğimiz 24 saat hizmet vermektedir. Doğum sonrasında bebeklerimiz bebek gözlem odasında bulunan hemşirelerimizin gözetiminde annelerin yanında 24 saat takip edilerek ve uzman çocuk doktorlarımızın kontrolünde tüm rutin kontrolleri ve tetkikleri yapılmış olarak taburculukları sağlanmaktadır.

Bilgi

Genel Cerrahi Polikliniğimiz 24 saat hizmet vermektedir. Genel Cerrahi Bölümümüz, ilgi alanının genişliği nedeni ile tıbbın birçok bölümü ( dahiliye, anestezi, radyoloji, kbb v.b) ile işbirliği içindedir ve daima bir ekip olarak çalışmaktadır.

Bilgi

Günümüzde doğru tanıya en hızlı şekilde ulaşmak için radyolojik görüntüleme yöntemlerine başvurulur. Hastanemizde son teknoloji modern görüntüleme cihazları ile renkli doppler ultrasonografi, röntgen, mamografi, ultrasonografi, hizmetleri verilmektedir

Bilgi

Hastanemizin biyokimya ve klinik bölümü hastalıklara bağlı olarak hücre, doku ve organlarında ortaya çıkan biyokimyasal bozuklukların oluş mekanizmalarını inceleyerek, hastalıkların önlenmesi, tanısı, birbirinden ayrılması (ayrıca tanı), nasıl seyredeceği ve tedavinin izlenmesi konusunda uygulanan testlerin ve labaratuvar sonuçlarının değerlendirmesinde uğraşan uzmanlık alanıdır.

Bilgi

Mikrobiyoloji labaratuvarında, hastalıklara neden olan mikroorganizmaların tespitine yönelik çeşitli testler yapılmaktadır. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, bakteri, virus, parazit ve mantar gibi mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan uzmanlık alanıdır.

Bilgi

İç Hastalıkları Polikliniğimiz 24 saat hizmet vermektedir. İç hastalıkları tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden geniş kapsamlı bir bilim dalıdır.Vücudun iç organ ve dokularının büyük kısmının teşhis ve tedavisi, iç hastalıklarının, diğer bir deyişle dahiliyenin alanına girer.

Bilgi

Mikrobiyoloji labaratuvarında, hastalıklara neden olan mikroorganizmaların tespitine yönelik çeşitli testler yapılmaktadır. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, bakteri, virus, parazit ve mantar gibi mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan uzmanlık alanıdır.

Bilgi

Mikrobiyoloji labaratuvarında, hastalıklara neden olan mikroorganizmaların tespitine yönelik çeşitli testler yapılmaktadır. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, bakteri, virus, parazit ve mantar gibi mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan uzmanlık alanıdır.

Bilgi

Mikrobiyoloji labaratuvarında, hastalıklara neden olan mikroorganizmaların tespitine yönelik çeşitli testler yapılmaktadır. Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, bakteri, virus, parazit ve mantar gibi mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tanı ve tedavisi ile uğraşan uzmanlık alanıdır.

Bilgi

Hastanemizde 24 saat boyunca anestezi uygulamalarını (Genel Anestezi, Bölgesel (Rejyonal) Anestezi , Spinal Anestezi, Epidural Anestezi, Çevresel sinirlerin uyuşturulması (periferik sinir blokları), Yüzey el (lokal) Anestezi yetkinlikle yerine getirebilecek bir ekip görev yapmaktadır. Bu ekibin önemli bir parçasını da uzman hekimlere yardımcı olmak üzere eğitilmiş olan anestezi teknisyenlerimiz oluşturmaktadır.

Bilgi

Hastanemizde yenidoğan ve prematüre (özellikle 1500 gram ve 32 haftanın altındaki bebekler de dahil olmak üzere) bebeklerin 3. Düzey yoğun bakım takip ve tedavileri, uzman neonatolog hekimimiz tarafından yapılmaktadır.

Bilgi


Hekimlerimiz

Anlaşmalı Firmalar